Afkoppelingsstudies en advies bij ontwerp en aanleg

Wat en waarom?

De verschillende rioolbeheerders vervangen stelselmatig oude rioleringsstelsels. Hierbij worden oude stelsels meestal vervangen door nieuwe “ gescheiden” stelsels.
Hierbij worden de oude buizen vervangen door twee buizen, één voor regenwater(RWA) en één voor rioolwater( DWA). Vaak worden eigenaars vaan een pand dan verplicht om ook op het private perceel het stelsel te scheiden. Hiervoor wordt een afkoppelingsstudie opgemaakt.

Hoe verloopt de studie?

Tijdens een technisch bezoek wordt de huidige situatie in kaart gebracht. De verschillende lozingspunten worden bekeken en ingetekend. Hierna wordt een plan” huidige toestand” opgemaakt. Aan de hand hiervan kunnen we dan bekijken welke werken nodig zijn om het stelsel te scheiden. Er wordt een plan opgemaakt waarop het regenwaterstelsel(RWA) en het rioolstelsel(DWA) gescheiden ingetekend worden.

Nadat de scheidingswerken zijn uitgevoerd kunnen we overgaan tot de keuring van de nieuwe toestand.
Vaak worden er door de gemeente en/of de rioolbeheerder subsidies aangeboden om (een deel van) de kostprijs van de werken te dekken( ook de kosten van studie en keuring vallen hier vaak onder)

Kostprijs

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat

Nog vragen?

Contacteer ons

Foto's